ZMIANA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOŁY!!

W związku z rezygnacją Przewodniczącej Natalii Tołpy, odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu szkolnego.

W wyborach wzieli udział:

Tytuła Konrad klasa III (15 głosów)

Ewelina Bochenek klasa II (36 głosów)

Przeważającą liczbą głosów nową przewodniczącą została Ewelina Bochenek.

 

W chwili obecnej w samorządzie zasiadają:

Przewodnicząca: Bochenek Ewelina

Zastępca: Śliwa Sławek

Skarbnik: Regulska Klaudyna

Członek: Magdalena Jarosiewicz

Członek: Śliwa Dominika