Wybory do Samorządu Szkolnego

W dniu 21 września 2011 roku w naszej szkole odbyły się wybory do samorządu szkolnego. Do wyborów przystąpiło pięciu kandydatów. Głosowało 52 uczniów. Wszystkie głosy były ważne, a wyniki przedstawiają się następująco:

Tołpa Natalia – 18 głosów – przewonicząca szkoły

Śliwa Sławomir – 14 głosów – zastępca przewodniczącej

Śliwa Dominika – 13 głosów – członek

Regulska Klaudyna – 7 głosow – skarbnik

Jarosiewicz Magda – 0 głosów – członek

Nad przawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja w skład której wchodzili:

Konrad Tytuła – przewodniczący

członkowie: Pajączek Krystian oraz Grodzicki Karol