Wyjazd na Hale sportową

Każdego tygodnia we wtorek odbywają się zajęcia sportowe w Tryńczy .Wyjazd na hale odbywają się o godz. 16.45 zajęcia trwają 2 godz. od 17.00 do 19.00. Zajęcia prowadzi Adam Kulpa.