Powrót do Rodzic

Wykaz podręczników

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

DO KLAS II, III

NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM W DĘBNIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Każdy uczeń klasy I gimnazjum otrzyma we wrześniu 2015 r. darmowy zestaw podręczników. Materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione przez szkołę ze środków rządowej dotacji celowej na zakup podręczników i innych materiałów edukacyjnych.

WYKAZ PODRECZNIKOW DO KLASY II

WYKAZ PODRECZNIKOW DO KLASY III