Nauczyciele

NAUCZYCIELE
NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM
w Dębnie

JĘZYK POLSKI :

mgr Joanna Figiela – wychowawca klasy Ib

JĘZYK ANGIELSKI :

mgr Dariusz Rupar

mgr Anna Lucewicz

JĘZYK NIEMIECKI :

mgr Katarzyna Kuźniar

MATEMATYKA :

mgr Elżbieta Bukowińska

mgr Eugenia Lucewicz

mgr Grażyna Małek  – wychowawca klasy II

HISTORIA :

mgr Bogusław Urban 

 WOS :

mgr Bogusław Urban

GEOGRAFIA :

mgr Maria Gibała

BIOLOGIA :

mgr Magdalena Murdzia

CHEMIA :

mgr Eugenia Lucewicz

FIZYKA :

mgr Elżbieta Bukowińska 

INFORMATYKA :

mgr Tomasz Brzyski 

PLASTYKA :

mgr Joanna Figiela

MUZYKA :

mgr Magdalena Murdzia

WYCHOWANIE FIZYCZNE :

mgr Adam Kulpa – wychowawca klasy III

mgr Sylwia Krawiec – wychowawca klasy Ia

RELIGIA :

s. Ewa Żyłka