Zajęcia artystyczne w Jarosławiu

W ramach zajęć artystycznych uczniowie klasy II i III Niepublicznego Gimnajzum udali się do Jarosławia. Podziwiali Kolegiatę i Cerkiew. Obejrzeli Bazylikę – Kościół Najświętrzej Marii Panny oraz Zespół Klasztorny Sióstr Benedyktynek. Spacerowali również po Rynku (zwracając uwagę na zabudowę).

Pan Piotr Domagała zapoznał uczniów z historią obiektów, podzielił się też ciekawostkami na temat Jarosławia.

Uczniowie zyskali również wiedzę na temat stylów architektonicznych.

galeria