Stypendia

Serdecznie gratulujemy 2 uczniom Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dębnie Dominikowi Dzieża oraz Przemysławowi Kata otrzymania stypendium z Fundacji św. Mikołaja w wysokości 2000 zł. Mamy nadzieję, że otrzymana pomoc pomoże uczniom w rozwoju i realizacji swoich zainteresowań.