Cztery lata przygody ze skalniakiem

 

W roku szkolnym 2008/2009 rozpoczęliśmy realizację projektu ,,Z przyrodą na Ty”, w ramach rządowego programu ,,Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008 – 2013″.
Efektem tego projektu jest skalniak przed szkołą.
Jak powstał?
Na początku chłopcy należący do zespołu szkolnych przyrodników wykonywali ciężką pracę przy przygotowywaniu terenu pod skalniak. Potem był konkurs na projekt zagospodarowania terenu, a potem praca, praca i praca…
Uczniowie sadzili: kwiaty, krzewy, krzewinki, podlewali, plewili, starannie pielęgnowali. Efektem starań jest estetyczny i barwny pas zieleni o różnych odcieniach, wzbudzający podziw mieszkańców Dębna i gości.
Skalniak pełni funkcję edukacyjną, umożliwia praktyczne poznawanie roślin, obserwację ciągłości rozwojowej roślin, dostrzeganie zmian w przyrodzie ze zmianą pór roku. Pełni również nieocenione funkcje wychowawcze. Obserwowanie efektów pracy ludzkiej, pracy w zespole, wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku, nauka odpowiedzialności, dostrzeganie i ocenianie piękna przyrody, różnorodności krajobrazu. Tego wszystkiego mogliśmy dokonać dzięki zaangażowaniu i wspólnej pracy Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno, p.dyr. B.Urban i uczniów.
Tworząc wspólnie skalniak poznawaliśmy się nawzajem, odkrywaliśmy własne talenty, jak powiedział Jan Paweł II: ,,Człowiek nie może zgubić właściwego sobie miejsca wśród tego świata, który sam ukształtował”.

 

 

Opiekunowie skalniaka:

E.Bukowińska

T.Wnuk

M.Gibała

galeria