„Stypendia do wzięcia…”

Zarząd

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno


ogłasza nabór wniosków

o przyznanie stypendium w ramach

Programu Stypendialnego

,,Wspieramy dębniańskie talenty- śladami naszych absolwentów”


Zapraszamy wszystkich uprawnionych

(uczniów gimnazjum w Dębnie oraz uczniów klasy szóstej

szkoły Podstawowej Chałupkach Dębniańskich)

do składania dokumentów w sekretariacie Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie.

Termin składania wniosków 13.02. – 9.03.2012 r.


Wymagane  dokumenty wraz z załącznikami  można pobrać ze strony internetowej

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno

http://stowdebno.pl