Gimnazjaliści uczą się udzielania pierwszej pomocy

Nie od dziś wiadomo, że udzielanie poszkodowanemu pomocy, zanim uzyska on specjalistyczną pomoc medyczną, może uratować mu życie.

Godne pochwały są wszelkie inicjatywy: szkolenia, wykłady, filmy, które uczą udzielania tej pomocy i zwiększają świadomość społeczną. Nasza szkoła postanowiła przyłączyć się do tej ogólnopolskiej akcji i wyposażyć uczniów w tą niezbędną wiedzę, by w sytuacji zagrożenia potrafili pomóc potrzebującym i nie wpadli w panikę.

W tym celu, dn. 02.04.2012r. młodzież Niepublicznego Gimnazjum uczestniczyła w szkoleniu prowadzonym przez ratownika medycznego – Konrada Lucewicza. Podzielił się on swoją wiedzą i umiejętnościami. Uczniowie dowiedzieli się, co to jest pierwsza pomoc, jak jej fachowo udzielić i dlaczego jest ona tak istotna. Zapoznali się z teorią, wykonywali rówież ćwiczenia praktyczne. Ratownik starał się uświadomić im, że mimo młodego wieku, mogą nieść pomoc, ratować życie!

Składamy podziękowania panu Konradowi Lucewiczowi i Centrum Ratownictwa Medycznego za przekazywanie młodzieży tak cennej wiedzy. 

galeria