Kwi 18

Gimnazjaliści uczą się udzielania pierwszej pomocy

Nie od dziś wiadomo, że udzielanie poszkodowanemu pomocy, zanim uzyska on specjalistyczną pomoc medyczną, może uratować mu życie.

Godne pochwały są wszelkie inicjatywy: szkolenia, wykłady, filmy, które uczą udzielania tej pomocy i zwiększają świadomość społeczną. Nasza szkoła postanowiła przyłączyć się do tej ogólnopolskiej akcji i wyposażyć uczniów w tą niezbędną wiedzę, by w sytuacji zagrożenia potrafili pomóc potrzebującym i nie wpadli w panikę.

W tym celu, dn. 02.04.2012r. młodzież Niepublicznego Gimnazjum uczestniczyła w szkoleniu prowadzonym przez ratownika medycznego – Konrada Lucewicza. Podzielił się on swoją wiedzą i umiejętnościami. Uczniowie dowiedzieli się, co to jest pierwsza pomoc, jak jej fachowo udzielić i dlaczego jest ona tak istotna. Zapoznali się z teorią, wykonywali rówież ćwiczenia praktyczne. Ratownik starał się uświadomić im, że mimo młodego wieku, mogą nieść pomoc, ratować życie!

Składamy podziękowania panu Konradowi Lucewiczowi i Centrum Ratownictwa Medycznego za przekazywanie młodzieży tak cennej wiedzy. 

galeria