Czas na wybory!

Dnia 24.09.2013r. uczniowie Niepublicznego Gimnazjum wybierali przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2013/2014.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja w składzie :

Przewodniczący: Joanna Figiela

Członkowie:  Pempek Magdalena

                         Kojder Paulina

Wyborcy nie wywierali presji na komisję, nie stwierdzono prób fałszowania wyborów

Największą liczbę głosów(43) otrzymała Żaneta Flak z kl. III i drugą kadencję będzie pełniła obowiązki przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Wygląda na to, że uczniowie byli zadowoleni z jej rządów.

Zastępcą przewodniczącej został Karol Żyguła z kl.II (12 głosów),natomiast skarbnikiem Magdalena Pempek z kl.III(6 głosów).

Liczymy na to, że samorząd będzie dbał o sprawy uczniów, a urok przewodniczącej zmiękczy serce dyrektora…

galeria