Alkohol w krzywym zwierciadle

stow_lezStowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno przy współpracy z Gminą Leżajsk ogłasza konkurs plastyczny

pn. ,, Alkohol i używki w krzywym zwierciadle”

będący elementem projektu ,,Przyłącz się do nas – razem możemy więcej” realizowanego w ramach zadania publicznego przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Do udziału zapraszamy: uczniów Zespołu Szkół, Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie, studentów i stypendystów Programów Agrafka Agory, Dyplom Marzeń, Funduszu ,,Wspieramy dębniańskie talenty – śladami naszych absolwentów”

Regulamin Konkursu Plastycznego:

 1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej oraz studenci i stypendyści Programów stypendialnych prowadzonych przez Stowarzyszenie
 2. Tematem i celem Konkursu jest:
  1. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (profilaktyka)
  2. szeroko rozumiane problemy oraz konsekwencje związane z nadużywaniem alkoholu, papierosów, narkotyków i innych używek widziane oczami młodych ludzi
 3. Czas trwania Konkursu: 21.11.2016r.- 28.11.2016r.
 4. Technika wykonania prac – dowolna
 5. Format prac – nie mniejszy niż A-4, nie większy niż A-3
 6. Każda praca winna być podpisana imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania autora
 7. Miejsce składania prac: siedziba Stowarzyszenia (osoba upoważniona do odbioru prac Monika Kojder)
 8. Oceny prac i wyłonienia laureatów konkursu dokona Komisja w składzie:
  1. nauczyciel plastyki w Niepublicznym Gimnazjum
  2. osoby z Zarządu Stowarzyszenia
 9. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas podsumowania Konkursu w terminie do 6 grudnia 2016r.

Zapewniamy atrakcyjne nagrody dla autorów najciekawszych prac

Zapraszamy do udziału w Konkursie

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno