Dyrekcja

Funkcję Dyrektora

Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie

pełni Bogusław Urban

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie